meer mannen in de kinderopvang, seminar februari 2018

inspiratie uit Zweden
11 februari 2018
Seminar Handreiking Pina kan het, maart 2018
17 maart 2018

meer mannen in de kinderopvang, seminar februari 2018

Dinsdag 6 februari 2018 heeft Childcare International een seminar  gehouden in Utrecht over het thema: meer mannen in de Kinderopvang.

Louis Tavecchio, voormalig professor kinderopvang,  hield een lezing over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek over verschillen tussen mannen en vrouwen in de kinderopvang vanuit pedagogisch perspectief. Zijn conclusie was dat we ons niet blind moeten staren op het geslacht van de p.m’ er maar meer op de sexe specifieke rollen (manlijk of vrouwlijk gedrag) die de p.m.’ er kan hebben. Onderzoek van Ahnert toonde aan dat jongentjes een stuk minder veilig gehecht zijn aan de p.m.’ ers in de kinderopvang en meisjes juist wel. Uit vervolg onderzoek op de lagere school bleek dat jongentjes  minder gemotiveerd waren tot leren dan meisjes. Ahnert schreef dit toe aan de minder positieve ervaringen van jongens met leidsters in de kinderopvang.

Yoran Blom, senior pedagogisch medewerkers bij de BSO van Mundo kinderopvang, hield een vurig en praktisch betoog over het versterken van de mannelijk rol bij de vrouwelijke p.m.’ ers. Hij schoolt collega’s in het minder reageren op kinderen (jongens) vanuit de sexe specifieke vrouwelijke rol op bijvoorbeeld stoeien, grenzen verleggen (gevaarlijk gedrag), druk gedrag en meer te reageren vanuit de pedagogische beginselen van de organisatie. Een duidelijk pedagogisch beleid over deze zaken en steun vanuit de directie zijn daarbij zeer belangrijk.

Jens Krabel, van het coördinatiepunt meer mannen in de kinderopvang te Berlijn, gaf een presentatie over het nationale programma in Duistland, Mehr Männer in Kita’s.  Waarin16 modelprojecten in meer dan 2500 kindercentra  zijn ingevoerd. Het project heeft veel praktische hulpmiddelen opgeleverd die kunnen worden ingezet bij het werven en vasthouden van mannen in de kinderopvang. Het project was succesvol omdat het daadwerkelijk tot meer mannen in de opvang heeft geleid. Belangrijke aanbevelingen zijn: start een project op nationaal niveau met steun van de overheid. Het project dient een lange tijd te lopen; het is een kwestie van lange adem. Werk op meerdere niveau’s zoals PR (beeldvorming), in de opleidingen, in de centra zelf, breng het vak van p.m.’er onder de aandacht van leerlingen op basis- en middelbare scholen. Bespreek het theoretische gevaar van sexueel misbruik. Er bestaan angsten en vooroordelen over dit thema.

Het seminar werd afgesloten met het gezamenlijk formuleren van aanbevelingen voor het vergroten van het aandeel mannen in de kinderopvang. Deze aanbevelingen zijn te vinden op facebook childcareinternational.nl

Ed Hoekstra en Wim van Ogtrop

 

Comments are closed.