Simon Hay over professionele genegenheid
28 december 2017
meer mannen in de kinderopvang, seminar februari 2018
14 februari 2018

inspiratie uit Zweden

wensen van kinderen

Kinderparticipatie is in Zweden vanzelfsprekend. Het is de rode draad in het ‘Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet’, ofwel het gezamenlijke curriculum van de basisschool, de voorschool (het kinderdagverblijf) en het vrijetijds-thuis (de bso). Clarine de Leve en Jessica Schouten maakten met Childcare International een reis langs kindercentra in Stockholm en schrijven hier een serie artikelen over.

Comments are closed.