Simon Hay over professionele genegenheid

Professionele genegenheid
28 december 2017
inspiratie uit Zweden
11 februari 2018

Simon Hay over professionele genegenheid

Ik heb het seminar Professionele Genegenheid afgelopen donderdag als waardevol ervaren, om meerdere redenen. Ten eerste vind ik het onderwerp essentieel. Kinderen hebben een warme ondersteunende interactie nodig vanuit volwassenen, het is voor professionals in de kinderopvang belangrijk om bewust te reflecteren op dit onderdeel van het werk. In de tweede plaats vond ik de bijdrage van Jools Page inspirerend, taboe doorbrekend en zeer verhelderend. Tot slot ben ik blij met de eerste aanzet tot een vervolg op dit thema in Nederland door de verbinding die is gelegd tussen CCI en de BMK. Wat mij betreft wordt Professionele Gelegenheid als onderwerp meer op de agenda gezet.

Comments are closed.