Professionele genegenheid
28 december 2017
Simon Hay over professionele genegenheid
28 december 2017

Professionele genegenheid

Op het seminar professionele genegenheid stond de houding van de pedagogisch medewerker t.a.v. intimiteit, zorg en liefde centraal. Een houding waarover elke professional zou moeten kunnen reflecteren en moet kunnen uitleggen. Openheid, woorden geven aan en dialoog waren belangrijke begrippen. Professionele genegenheid is een waardevolle aanvulling op het veiligheidsbeleid dat kinderopvangorganisaties al voeren en dat zich richt op het risicovolle gedrag van medewerkers. Daaraan vooraf gaat  het gewenste gedrag dat voor alle medewerkers geldt. CCI zal rond dit thema blijven samenwerken met de BMK.

Comments are closed.