Jonge kinderen met een slechte taalvaardigheid lopen achter in spel en sociale vaardigheden

CCI-seminar Europees Kader voor Kwaliteit voor het jonge kind, medio 2016
2 januari 2016
30 uur gratis kinderopvang in Engeland
5 februari 2016

Jonge kinderen met een slechte taalvaardigheid lopen achter in spel en sociale vaardigheden

Een onderzoek in Noorwegen op kinderdagverblijven toont aan dat 2 jarigen met een slechte taalvaardigheid minder goed meekomen in het spel met andere kinderen. Daardoor loopt ook hun ontwikkeling van sociale vaardigheden vertraging op.

70 % van de tweejarigen met een normale taalontwikkeling kunnen goed met andere kinderen spelen, terwijl slechts 11 % van de kinderen met een slechte taalvaardigheid hierin slagen. Ze kunnen niet goed meekomen in het vrije spel, waardoor de andere kinderen hen niet meer in hun spel betrekken. Hierdoor missen ze ook de noodzakelijke ervaring in sociale vaardigheden, die ook belangrijk zijn voor de taalontwikkeling. In spel, ook dat van kinderen onder de 3 jaar, speelt taal een belangrijke rol. Kinderen moeten elkaar kunnen begrijpen. Deze tendens zien we ook bij vijfjarigen in het kinderdagverblijf.

De gevolgen van sociale uitsluiting blijven merkbaar tot op de middelbare school. Het is dus zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen.

lees meer

Childcare International organiseert op 22 maart 2016 een seminar over taalontwikkeling en taalstimulering bij kinderen.

Ed Hoekstra

 

Comments are closed.