CCI-Bezoek aan onderwijsraad, november 2015

CCI op onderzoek naar de kinderopvang in Lille
11 december 2015
Tsjechische studenten bezoeken Utrecht en Diemen, oktober 2015
2 januari 2016

CCI-Bezoek aan onderwijsraad, november 2015

Op donderdag 19 november 2015 bracht een delegatie van het CCI-bestuur een bezoek aan de Onderwijsraad. Aanleiding waren de aanbevelingen en het stappenplan uit de CCI-publicatie OpStap naar 2024. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek is om de zorg, opvoeding en educatie van de allerjongsten (0 tot 6 jaar) bij elkaar te houden. De aanbevelingen van de Onderwijsraad om het onderwijs voor kinderen te verlagen naar 2 jaar en te pleiten voor vierdagdelen onderwijs voor elk kind, worden door CCI niet onderschreven. Hierdoor ontstaat namelijk een breuk tussen 0-2 en 2 jaar en ouder. Uit het gesprek kwam naar voren dat CCI de visie van de Onderwijsraad deelt – jong beginnen, specifieke aandacht en specifieke professie voor het jonge kind – maar dat de Raad heel andere keuzes maakt t.a.v. de vorm waarin dit moet gebeuren. De zorgen van CCI omtrent de opvang van 0-2 jarigen en de naschoolse opvang van de 2-4 jarigen werden door de Onderwijsraad niet gedeeld.

Comments are closed.