Seminars

Sociale inclusie van jonge kinderen

Wat is dat? Hoe doe je dat??

Seminar naar aanleiding van het Erasmus+-project: ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children 2016-2019’.

Sprekers: Dr. Elena Ponzoni is onderzoeker bij de afdelingen Sociologie en Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Elena Ponzoni zal een toelichting geven over het verschil tussen diversiteit en inclusie vanuit het perspectief van wetenschap en onderzoek.

Dr. Kirsten Nøhr is coördinator internationalisatie bij de Hogeschool van Amsterdam HES. Kirsten is de initiatiefnemer van het Erasmus+-project en heeft in het kader van dit project documentaire films gemaakt over pedagogisch professionals in een inclusieve werksituatie. Zij zal ingaan op de praktijk van inclusief werken in kinderopvang en onderwijs .

Woensdag 18 september 2019, 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrechtlees meer en schrijf u in

De ruimte als derde pedagoog: wat is de invloed van de binnenruimte op het gedrag van kinderen?

In gesprek met 'Pistoia' naar aanleiding van het proefschrift van Ine van Liempd.

Sprekers: Dr. Frederica Taddei, gemeente Pistoia, vertelt over de manier waarop kindercentra in Pistoia de ruimte inzetten als derde pedagoog. Dr. Ine van Liempd, Bureau Akta, vertelt over haar onderzoek naar de invloed van (de inrichting van) de speelruimte op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

De voertaal is Engels. Er is een vertaler aanwezig. Je kunt Nederlandssprekend deelnemen aan de discussie.

Vrijdag 14 juni 2019, 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrechtlees meer en en download de presentaties

De pedagogische coach: schakel tussen theorie en praktijk

Welke methodieken en tools staan de pedagogische coach ter beschikking en wat kunnen we leren uit het buitenland?

Sprekers: Milda Bredikyte, Universiteit van Litouwen over The Adult as a Mediator of Development in Children’s Play. Elly Singer over het doen van praktijkonderzoek en de relatie tussen theorie en praktijk. Marianne Krabben en Imke Ermers van KION over de inzet van pedagogische coaches.

De voertaal is Engels. Er is een vertaler aanwezig. Je kunt Nederlandssprekend deelnemen aan de discussie.

Vrijdag 12 april 2019, van 10.00 – 13.15 uur, incl. lunch (inloop 9:30 uur) in Utrechtlees meer en schrijf u in

Mediagebruik en ICT in voorzieningen voor het jonge kind (2-6 jaar).

ICT en de nieuwe media bieden veel mogelijkheden bij allerlei vormen van ontwikkelen, spelen en leren. Tegelijkertijd roept het gebruik veel vragen en onzekerheid op: wat leren kinderen ervan, wat zijn de risico’s, wat vraagt het van de professionals?

Werd gehouden op: maandag 1 oktober 2018 van 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrecht

Klik op 'Lees meer' voor het downloaden van de presentatieslees meer en download presentaties

Workshop Pina kan het!

De workshop is VOLGEBOEKT per 5 maart '18. Inschrijven heeft nog wel zin als u op een wachtlijst wil. Bij voldoende aanmeldingen organiseren we een tweede workshop. Wij zullen u daar dan van op de hoogte stellen.

15 maart 2018, 9:30 - 13:00 uur

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken of de handleiding te downoadenlees meer

Meer mannen in de kinderopvang?

6 februari 2018, 9:30 - 13:30 uur

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijkenlees meer

Ouderbetrokkenheid

De Onderwijsraad noemt al in 2002 dat de betrokkenheid van ouders de kwaliteit van kinderopvang verhoogt. De betrokkenheid en inspraak van ouders krijgt sinds de invoering van de wet IKK per 1 januari 2018 nog een extra dimensie. We zoeken naar inspiratie voor de verdere ontwikkeling van ouderbetrokkenheid in Nederland. We willen verkennen welke mogelijkheden en ervaringen er in het buitenland en in Nederland zijn in het kader van ouderbetrokkenheid.

20 april 2018; 9:15 - 13:00 uurlees meer

Professionele genegenheid: waar ligt de grens?

23 november 2017; 9:30 - 13:30 uur

Klik op 'Lees meer' om de documenten te downloadenlees meer

De meerwaarde van kinderopvang

27 juni 2017; 13.30 - 17.00 uurlees meer

Succesvolle bso voor 8+

14 februari en 14 maart 2017


Klik op 'Lees meer' om de documenten te downloaden


lees meer