Seminars

Mediagebruik en ICT in voorzieningen voor het jonge kind (2-6 jaar).

ICT en de nieuwe media bieden veel mogelijkheden bij allerlei vormen van ontwikkelen, spelen en leren. Tegelijkertijd roept het gebruik veel vragen en onzekerheid op: wat leren kinderen ervan, wat zijn de risico’s, wat vraagt het van de professionals?

Werd gehouden op: maandag 1 oktober 2018 van 10.00 tot 13.15 uur inclusief lunch in Utrecht

Klik op 'Lees meer' voor het downloaden van de presentatieslees meer en download presentaties

Ouderbetrokkenheid

De Onderwijsraad noemt al in 2002 dat de betrokkenheid van ouders de kwaliteit van kinderopvang verhoogt. De betrokkenheid en inspraak van ouders krijgt sinds de invoering van de wet IKK per 1 januari 2018 nog een extra dimensie. We zoeken naar inspiratie voor de verdere ontwikkeling van ouderbetrokkenheid in Nederland. We willen verkennen welke mogelijkheden en ervaringen er in het buitenland en in Nederland zijn in het kader van ouderbetrokkenheid. Hoe kunnen we ouders de plek geven die ze verdienen en op welke wijze draagt dit bij aan de kwaliteit van onze kinderopvang?

20 april 2018; 9:15 - 13:00 uur

Klik op 'Lees meer' voor het inschrijfformulierlees meer

Workshop Pina kan het!

De workshop is VOLGEBOEKT per 5 maart '18. Inschrijven heeft nog wel zin als u op een wachtlijst wil. Bij voldoende aanmeldingen organiseren we een tweede workshop. Wij zullen u daar dan van op de hoogte stellen.

15 maart 2018, 9:30 - 13:00 uur

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijken of de handleiding te downoadenlees meer

Meer mannen in de kinderopvang?

6 februari 2018, 9:30 - 13:30 uur

Klik op 'Lees meer' om het programma te bekijkenlees meer

Professionele genegenheid: waar ligt de grens?

23 november 2017; 9:30 - 13:30 uur

Klik op 'Lees meer' om de documenten te downloadenlees meer

De meerwaarde van kinderopvang

27 juni 2017; 13.30 - 17.00 uurlees meer

Succesvolle bso voor 8+

14 februari en 14 maart 2017


Klik op 'Lees meer' om de documenten te downloaden


lees meer