Meer mannen in de kinderopvang?

Een CCI-Seminar over het aantrekken én vasthouden van mannelijke pedagogisch medewerkers

Er woedt een heftig debat over de feminisering van het basisonderwijs en de vermeende effecten daarvan op jongens. Speelt dit ook in de kinderopvang? Slechts 2 procent van de pedagogisch medewerkers in de bso is man. Dit is minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Zweden waar 20 procent van de begeleiders in de bso man is. In de hele dagopvang in Nederland werken zelfs bijna geen mannen meer. Is dit een probleem? Willen we graag meer mannen in de opvang en waarom? Zo ja, hoe krijgen we dat voor elkaar?

Onderzoek van Fukkink, Colonnesi, Van Polanen en Tavecchio toont aan dat er geen grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft sensitiviteit in de dagopvang. Jongens en meisjes bleken in deze studie even vaak veilig gehecht aan de mannelijke en de vrouwelijke pedagogisch medewerker. De bso laat weer andere patronen zien.

Vragen waarop we in dit seminar een antwoord op willen geven zijn:
•   Is het belangrijk dat er meer mannen in de kinderopvang gaan werken en waarom?
•   Wat zijn de oorzaken dat er weinig mannen in de kinderopvang werken?
•   Op welke wijze kun je de instroom van mannen vergroten?
•   Hoe houd je mannen vast die nu in de opvang werken?
•   Welke ervaringen heeft men in Duitsland met dit thema en wat kunnen we daarvan leren?
•   Welke aanbevelingen kunnen we formuleren?

In dit seminar ligt het accent op de bso omdat men daar meer kansen ziet voor de toename van mannen. Maar kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen zal ook aan bod komen. Door het kleinschalige karakter van dit seminar is er naast interessante inleidingen veel tijd voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Bijdragen/lezingen

Over mannen en vrouwen en jongens en meisjes in de Nederlandse kinderopvang: Wat doen pedagogisch medewerkers, wat vinden de kinderen?
Door: prof. Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Tjonge jonge JONGENS! De ervaringen van kinderopvang Mundo met het aantrekken en vasthouden van meer mannen.
Door: Yoran Blom, initiatiefnemer van het project en pedagogisch medewerker bij kinderopvang Mundo.

The German Federal Programme “More Men in Early Childhood Education and Care (ECEC)” – Insights and lessons learned.
Door: Jens Krabel, coordinator and team member of the Koordinationsstelle “Männer in Kitas”/ Catholic University of Applied Sciences, Berlin. (Inleiding in het Engels)

Doelgroep

•   Bestuurders, directeuren en managers uit de kinderopvang en van IKC’s
•   H & R medewerkers kinderopvangorganisaties
•   Pedagogen, beleidsmedewerkers en adviseurs

Waar&wanneer&prijs

•   Dinsdagochtend 6 februari 2018 van 10.00 tot 13.15 inclusief lunch
•   Bollenhofsestraat 138a (achter de kerk), 3572 VT Utrecht, routebeschrijving
•   € 130 incl. lunch en btw.
•   Aantal deelnemers: 50 (er is maar een beperkt aantal plaatsen dus schrijft u snel in!)

Programma

09:30 – 10:00
Inloop en registratie, koffie en thee

10:00 – 10:10
Welkom en inleiding op het thema. Door Ed Hoekstra van Childcare International.

10:10 – 10:45
Prof. Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.
Over mannen en vrouwen en jongens en meisjes in de Nederlandse kinderopvang.
Wat doen pedagogisch medewerkers, wat vinden de kinderen? Is het vanuit pedagogisch perspectief belangrijk dat er meer mannen in de kinderopvang werken en waarom? Wat zijn de oorzaken dat er zo weinig mannen in de kinderopvang werken?
Vragen & Discussie

10.45 – 11.20
Yoran Blom, initiatiefnemer van het project en pedagogisch medewerker bij kinderopvang Mundo.
Tjonge jonge JONGENS!!
De ervaringen van Kinderopvang Mundo met het aantrekken en vasthouden van meer mannen.
Mannen binnen Kinderopvang Mundo zijn uit frustratie over het weinig aantal mannen op de werkvloer een project begonnen als beschermer van de mannelijke rolmodellen. Na een half jaar is het project geëvalueerd en heeft de directie de mannen tijd en middelen gegeven om het project binnen de hele organisatie door te voeren.
Dit doen ze door middel van een presentatie en coaching on the job. Ze gebruiken daarbij de leukste en meest hilarische vlogs (blogs) en interessante workshops.
Vragen & uitwisselingen van ervaringen

11.20 – 11.35 Pauze

11.35 – 12.30
Jens Krabel, coordinator and team member of the Koordinationsstelle “Männer in Kitas”/ Catholic University of Applied Sciences, Berlin. (Inleiding in het Engels)
The German Federal Programme ‘More Men in Early Childhood Education and Care (ECEC)’ – Insights and lessons learned.
Een programma om meer mannen in de kinderopvang te krijgen met 16 modelprojecten in 1300 kinderopvangvoorzieningen verspreid over 13 deelstaten in Duitsland. Een presentatie over dit project en wat de succesvolle methoden zijn om meer mannen in de kinderopvang te krijgen en te houden.
Vragen & discussie

12.30 – 12.45
Afsluiting met discussie en het formuleren van aanbevelingen.

12.45 – 13.15
Lunch en napraten.

Inschrijven: Ga naar het inschrijfformulier
Heeft u vragen? U kunt ons ook e-mailen.